STAZIONI DI RICARICA

MCH 8 EM STANDARD

MCH 8 EM STANDARD

Portata

 • MCH 8: 135 L/MIN - 8 M³/H 
MCH 11 EM STANDARD

MCH 11 EM STANDARD

Portata

 • MCH 11: 195 L/MIN - 11,7 M³/H 
MCH 13/16 ET STANDARD

MCH 13/16 ET STANDARD

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 16 SH - ERGO Petrol

MCH 16 SH - ERGO Petrol

Portata

 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/18 ET - ERGO

MCH 13/16/18 ET - ERGO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H
MCH 13/16/21/23 ERGO TPS

MCH 13/16/21/23 ERGO TPS

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 21: 345 L/MIN - 20,7 M³/H
 • MCH 16: 380 L/MIN - 22,8 M³/H
MCH 13/16 ETS MINI SILENT EVO

MCH 13/16 ETS MINI SILENT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/18 ET COMPACT EVO

MCH 13/16/18 ET COMPACT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H
MCH 16 DY TECH

MCH 16 DY TECH

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/21/23 TPS - MARK 3

MCH 13/16/21/23 TPS - MARK 3

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 21: 345 L/MIN - 20,7 M³/H
 • MCH 23: 380 L/MIN - 22,8 M³/H
MCH 13/16/18 ETS SUPER SILENT EVO

MCH 13/16/18 ETS SUPER SILENT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H 
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H 
MCH 13/16/21/23 SUPER SILENT TPS

MCH 13/16/21/23 SUPER SILENT TPS

Portata

 • MCH 13: 235 l/min - 14,1 m3/h 
 • MCH 16: 315 l/min - 18,9 m3/h
 • MCH 21: 345 l/min - 20,7 m3/h
 • MCH 23: 380 l/min - 22,8 m3/h
MCH 22/30/36 OPEN

MCH 22/30/36 OPEN

Portata

 • MCH 22: 450 L/MIN - 27 M³/H
 • MCH 30: 550 L/MIN - 33 M³/H
 • MCH 36: 650 L/MIN - 39 M³/H
MCH 22/30/36 SILENT

MCH 22/30/36 SILENT

1660Portata

 • MCH 22: 450 L/MIN - 27 M³/H
 • MCH 30: 550 L/MIN - 33 M³/H
 • MCH 36: 650 L/MIN - 39 M³/H

STAZIONI DI RICARICA

MCH 8 EM STANDARD

MCH 8 EM STANDARD

Portata

 • MCH 8: 135 L/MIN - 8 M³/H 
MCH 11 EM STANDARD

MCH 11 EM STANDARD

Portata

 • MCH 11: 195 L/MIN - 11,7 M³/H 
MCH 13/16 ET STANDARD

MCH 13/16 ET STANDARD

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 16 SH - ERGO Petrol

MCH 16 SH - ERGO Petrol

Portata

 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/18 ET - ERGO

MCH 13/16/18 ET - ERGO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H
MCH 13/16/21/23 ERGO TPS

MCH 13/16/21/23 ERGO TPS

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 21: 345 L/MIN - 20,7 M³/H
 • MCH 16: 380 L/MIN - 22,8 M³/H
MCH 13/16 ETS MINI SILENT EVO

MCH 13/16 ETS MINI SILENT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/18 ET COMPACT EVO

MCH 13/16/18 ET COMPACT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H
MCH 16 DY TECH

MCH 16 DY TECH

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
MCH 13/16/21/23 TPS - MARK 3

MCH 13/16/21/23 TPS - MARK 3

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H
 • MCH 21: 345 L/MIN - 20,7 M³/H
 • MCH 23: 380 L/MIN - 22,8 M³/H
MCH 13/16/18 ETS SUPER SILENT EVO

MCH 13/16/18 ETS SUPER SILENT EVO

Portata

 • MCH 13: 235 L/MIN - 14,1 M³/H 
 • MCH 16: 315 L/MIN - 18,9 M³/H 
 • MCH 18: 330 L/MIN - 19,8 M³/H 
MCH 13/16/21/23 SUPER SILENT TPS

MCH 13/16/21/23 SUPER SILENT TPS

Portata

 • MCH 13: 235 l/min - 14,1 m3/h 
 • MCH 16: 315 l/min - 18,9 m3/h
 • MCH 21: 345 l/min - 20,7 m3/h
 • MCH 23: 380 l/min - 22,8 m3/h
MCH 22/30/36 OPEN

MCH 22/30/36 OPEN

Portata

 • MCH 22: 450 L/MIN - 27 M³/H
 • MCH 30: 550 L/MIN - 33 M³/H
 • MCH 36: 650 L/MIN - 39 M³/H
MCH 22/30/36 SILENT

MCH 22/30/36 SILENT

1660Portata

 • MCH 22: 450 L/MIN - 27 M³/H
 • MCH 30: 550 L/MIN - 33 M³/H
 • MCH 36: 650 L/MIN - 39 M³/H